Mission, formål og vision

Mission

Foreningen Glutensensitiv ønsker at hjælpe glutensensitive mennesker gennem medlemsaktiviteter, folkeoplysning og forskning, ved at sætte glutenproblematikken på dagsordenen.

Foreningen Glutensensitiv vil være med til at skabe velvære for glutensensitive personer, gennem anerkendelse af lidelser, hvis årsager og behandling, endnu ikke er kortlagt. Vi ønsker at sætte glutenproblematikken på dagsordenen, igangsætte undersøgelser med fokus på glutensensitivitet, så denne tilstand kan blive anerkendt i Danmark. Viden herom vil give mulighed for bedre og mere specifik behandling til patienter, der i dag tabes i systemet. Foreningen anerkender den faglige klassifikation, non-celiac gluten sensitivity (NCGS)*, men forholder sig samtidig åben for andre forklaringer på formodet glutensensitivitet.

 

Vision

Foreningen Glutensensitiv vil sikre at glutensensitivitet bliver anerkendt i Danmark.

 

Foreningens formål og arbejdsområder

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningens formål fordeler sig på tre hovedområder:

 • At undersøge og udbrede kendskabet til og forståelsen af glutensensitivitet og den sunde kosts sygdomsforebyggende og -behandlende evne, både til foreningens medlemmer og den generelle befolkning. Formidlingen af dette baseres på den nyeste viden om glutensensitivitet.
 • Medlemspleje, gennem aktiviteter såsom kurser og arrangementer vedrørende glutensensitivitet og sund kost. Disse skal samtidig rumme et stort aspekt af fællesskab og skabe rum for udveksling medlemmerne imellem, da dette har stor betydning for mennesker der står alene i en ny livssituation, hvilket mange af foreningens medlemmer gør.
 • Forskning i eksistensen, udbredelsen og forståelsen af glutensensitivitet, gennem samarbejder med speciallægeklinikker og forskningsenheder.

Foreningens vedtægter

 

Værdier

 • Faglighed
 • Troværdighed
 • Åbenhed
 • Dertil knyttes holdninger om at foreningen først og fremmest støtter:
  • Sund kost
  • Økologi
  • Samt anerkender at man kan reagere forskelligt selvom at det er gluten der er det centrale, kan andre faktorer have betydning for den enkelte.