Indkaldelse til generalforsamling 2014

19nov2014
19nov2014

Fra 18:00 - 20:00

Sted: Foreningen Glutensensitiv

Kære medlem

Da foreningen snart har et års fødselsdag, nærmer den ordinære generalforsamling sig med hastige skridt.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse tirsdag den 19. nov. 2014.

Foreningen vil være vært ved kaffe, te og lidt snacks.

 

For at vi kan sikre at der er plads til alle, vil bestyrelsen meget gerne have din tilmelding til generalforsamlingen. SU senest den 10 nov. til sekretariatet på mail: info@glutensensitiv.dk eller på tlf: 87 5454 08.
Den 14. nov. 2014 vil du få besked om generalforsamlingen afholdes i sekretariatet eller et andet sted i byen.

(For at deltage på generalforsamlingen, skal vi lige minde om, at det kræver at man har betalt sit kontingent. Dette kan godt nås inden generalforsamlingen. Se * nederst i denne e-mail)

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling 19. nov. 2014:

Valg af dirigent.
Valg af referent
Formandens (Anne Buus) aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse.
Drifts- og likviditetsbudget ved kassér Egon Schmidt
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen ved Egon Schmidt:
Navneændring
Vedtægter – ændring af ordlyd ved Morten Elsøe
Udvidelse af bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater.
Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
Forslag fra medlemmerne.
Eventuelt.

 

Forslag til vedtægtsændringer:

 1. Navneændring
  • “Dansk center for forskning i glutenrelaterede lidelser” forkortet DAGLU.
   Ændringsforslag:
   Bestyrelsen søger at ændre navn fra DAGLU til Foreningen Glutensensitiv. Intet af dette har indvirkning på foreningens formål eller medlemmernes interesser.
 2. Ændring af ordlyd i vedtægterne ved Morten Elsøe
  • ” Baseret på ovenstående, kan prævalensen for både cøliaki og NCGS estimeres og det kan efterfølgende vise sig nødvendigt at kortlægge graden af gluteneksponering i fødevarer såvel som i eksempelvis kopimedicin, og påvirke industrien i retning af en udfasning, ligesom en generel udfasning af gluten i alle fødevarer, produkter der bruges af mennesker på sigt kunne være en mulighed som ultimativt kunne overvejes.”
   Ændringsforslag:
   ”Herudover er det et centralt mål for Foreningen Glutensensitiv at estimere prævalensen af både udiagnosticeret cøliaki og især NCGS i Danmark.”
 3. Udvidelse af bestyrelsen
  • Bestyrelsen opfordre til, at man udvider bestyrelsen fra de nuværende 3 bestyrelsesposter og 2 suppleanter til 5 fuldgyldige medlemmer og 2 suppleanter.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Eks.: Studerende 100, alm. medlem 200, familiemedlemskab 300
   Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet differentieres som nævnt, og over for sponsorer aftales der en individuel pris.
   På vegene af Foreningen Glutensensitiv

 

Egon Schmidt
Næstformand

Mette Ploug
Sekretariatsleder

___________________________________________________

* Til de medlemmer der mangler at betale kontingent:

Kontingent til Foreningen Glutensensitiv 2014/15
Kontingent: kr. 100,-

INDBETALING:
Danske bank:
Reg. nr.: 9570
konto nr.: 11495370

VIGTIGT - Oplys venligst dit navn ved indbetaling.

Forfaldsdato: 30-10-2014

___________________________________________________

Vi takker for din opbakning!

Med venlig hilsen
Foreningen Glutensensitiv

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *