Forskning

Foreningen Glutensensitivs formål

– At skabe en bevidsthed om glutensensitivitet (NCGS) der ikke klassificeres som cøliaki og undersøge alternative markører for dette. I denne forbindelse ønskes prævalensen af både cøliaki og glutensensitivitet revurderet.

– At anerkende det væld af anekdoter, speciallægerapporter og studier der beretter om forbindelse mellem glutensensitivitet, øget tarmpermeabilitet, immunreaktioner, systemiske inflammatoriske responser og specifikke lidelser, herunder:

 • Gastrointestinale lidelser, herunder metaboliske forstyrrelser, intolerancer
 • Dermatologiske lidelser
 • Allergiske lidelser
 • Autoimmune lidelser
 • Neurologiske lidelser, herunder mulig påvirkning af det autoimmune nervesystem
 • Psykiske lidelser
 • Endokrinologiske lidelser
 • Gynækologiske lidelser
 • Nedsat fertilitet
 • Tarmfloraens betydning
 • Anden overfølsomhed, såsom duft- og kemikalieoverfølsomhed, mælkeallergi, histaminsensitivitet, etc.

– At undersøge hver enkelt potentielt glutenrelaterede lidelse gennem store, stratificerede, randomiserede, placebokontrollerede interventionsforsøg, hvori deltagere monitoreres gennem et glutenfrit forløb, i et forsøg på at afdække, i hvor stor grad (hvis nogen) at hver enkelt lidelse kan tilskrives en glutenreaktion. Data indsamles via blodprøver og spørgeskemaer.
– Gennem forskning at udvikle modeller baseret på uddybende anamnese og blodmarkører, til fremtidig rådgivning og vejledning af patienter, der potentielt kan behandles vha. en glutenfri kost.

Afhængig af resultaterne fra de primære interventionsstudier, ønsker DAGLU desuden at belyse glutensensitivitet mere i dybden. Baseret på blodprøver fra deltagerne i interventionsstudierne ønsker vi derfor at afdække de molekylær-biologiske baggrunde for de varierende kliniske symptomer på cøliaki og NCGS. I denne forbindelse er det målsætningen med tiden at kunne besvare spørgsmålet:

“Hvorfor ses så varierende manifestationer af cøliaki og NCGS og er dette arveligt og/eller eksponeringsbetinget?”

Belysningen af dette emne kræver både kendskab til familieanamnese samt vævstyper og genetik, og kunne desuden inkludere hele genomanalyser på særligt udsatte familier. På dette mekanistiske fundament ønsker vi at udvikle symptomspecifikke behandlinger og interventioner, der kan afhjælpe de kliniske symptomer hos individuelle patienter.
Baseret på ovenstående, kan prævalensen for både cøliaki og NCGS estimeres og det kan efterfølgende vise sig nødvendigt at kortlægge graden af gluteneksponering i fødevarer såvel som i eksempelvis kopimedicin, og påvirke industrien så der bliver sat fokus på glutenproteinets problematik.

 

Bestyrelsen

Foreningen Glutensensitiv