Om os

I slutningen af 2013 blev Foreningen Glutensensitiv etableret. Foreningen har til formål at undersøge udbredelsen og konsekvenserne af glutensensitivitet i Danmark. Baseret på utallige patienthistorier, er det tydeligt at denne lidelse er meget ødelæggende for de berørte – ikke mindst fordi den ikke anerkendes i lægekredse, og derfor konsekvent overses. Det vil foreningen gøre noget ved.

Foreningens formål fordeler sig på tre hovedområder:

  • At undersøge og udbrede kendskabet til og forståelsen af glutensensitivitet og den sunde kosts sygdomsforebyggende og -behandlende evne, både til foreningens medlemmer og den generelle befolkning. Formidlingen af dette baseres på den nyeste viden om glutensensitivitet.
  • Medlemspleje, gennem aktiviteter såsom kurser og arrangementer vedrørende glutensensitivitet og sund kost. Disse skal samtidig rumme et stort aspekt af fællesskab og skabe rum for udveksling medlemmerne imellem, da dette har stor betydning for mennesker der står alene i en ny livssituation, hvilket mange af foreningens medlemmer gør.
  • Forskning i eksistensen, udbredelsen og forståelsen af glutensensitivitet, gennem samarbejder med speciallægeklinikker og forskningsenheder.

Foreningens mision og vision

I øjeblikket arbejder vi hårdt på at skaffe forskningsmidler og –forbindelser, således at vi kan igangsætte de første forskningsprojekter i starten af 2015. Vi er blandt andet i dialog med Aarhus Universitet om opstart af PhD-projekt, samt flere hospitaler og prominente professorer landet over.

Foreningen drives pt. af frivillige ildsjæle med relevant uddannelse og baggrund – blandt andet to kandidater i ernæring, én speciallæge i allergi, samt en daglig sekretariatsleder.

Bestyrelsens sammensætning

Det antages at der er 5-7 gange så mange mennesker der har glutensensitivitet som cøliaki. Mange af disse har lange sygdomshistorier og bliver aldrig udredt, på grund af den manglende anerkendelse. Det er deres historier, der driver vores arbejde.

Baggrundsbeskrivelsen for glutensensitivitet (NCGS)